Τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄ 222).

pdfπερισσότερα1016.97 KB