Αναζήτηση

Είσοδος Μελών

NewsLetter sesa.gr

Εγγραφείτε στις λίστες ενημέρωσης και μάθετε πρώτοι τα νέα του κλάδου
captcha

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμόν οικ.39507/167/Φ.9.2/2016 - ΦΕΚ 1047/Β/13-04-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΕ σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας για τους ανελκυστήρες.

Η Οδηγία αυτή είναι σε ισχύ από τις 20 Απριλίου 2014 και προβλεπόταν περίοδος προσαρμογής δύο ετών στην διάρκεια της οποίας τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. ήταν υποχρεωμένα να ενσωματώσουν και να εκδώσουν τις αποφάσεις με τις οποίες θα γινόταν η εναρμόνισή τους με τη νέα Οδηγία.

Στο μεσοδιάστημα αυτό ήταν προαιρετική η εφαρμογή της, ενώ παρέμενε σε υποχρεωτική ισχύ η γνωστή μας οδηγία 95/16.

Η Ελληνική Πολιτεία με την παραπάνω απόφαση προσαρμόζει το Εθνικό Δίκαιο της χώρας μας στην Οδηγία και αντικαθιστά και τροποποιεί την παλαιότερη Οδηγία 95/16.

Υπενθυμίζουμε ότι η Οδηγία αυτή αφορά όλους τους νέους ανελκυστήρες που εγκαθίστανται στις χώρες της Ε.Ε. και ειδικά τους ανελκυστήρες ατόμων, ατόμων και φορτίων ή μόνο φορτίων εκτός από αυτούς που υπάγονται στην οδηγία των μηχανών (ανυψωτικά με ταχύτητα μέχρι 0,15 m/sec, κυλιόμενες κλίμακες, ανελκυστήρες εργοταξίου και λοιπές εξαιρέσεις που αναφέρονται στην Οδηγία αυτή). Η Οδηγία καθορίζει ως στόχους της τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι ανελκυστήρες αλλά και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας τους (αρπάγες, κλειδαριές, προσκρουστήρες κ.λπ.) καθώς και τις υποχρεώσεις των Εγκαταστατών και των Κατασκευαστών και τις διαδικασίες ελέγχου, αξιολόγησης, τεκμηρίωσης και σήμανσης των ανελκυστήρων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας.

Προς ενημέρωσή σας, δημοσιεύουμε την Οδηγία και το σχετικό ΦΕΚ που την καθιστά τμήμα του Εθνικού Δικαίου.

ΦΕΚ 1047/Β΄/13.4.2016

ΟΔΗΓΙΑ 2014/33/ΕΕ