Αναζήτηση

Είσοδος Μελών

NewsLetter sesa.gr

Εγγραφείτε στις λίστες ενημέρωσης και μάθετε πρώτοι τα νέα του κλάδου
captcha

Συνάδελφοι, 

Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, και σύμφωνα με την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021, ισχύουν τα παρακάτω:
Οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά στις μετακινήσεις των εργαζομένων τους, έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές ως προς τις βεβαιώσεις που θα χορηγούν:

α) χειρόγραφη βεβαίωση τύπου Α΄, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού που θα παρέχεται με ευθύνη του υπογράφοντος ή
β) βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.
Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης ή της βεβαίωσης κίνησης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση.

*Η Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου, αφορά τις μετακινήσεις των εργαζόμενων, συμπληρώνεται μια φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του.
Για να είναι έγκυρες οι βεβαιώσεις των εργοδοτών πρέπει να φέρουν σφραγίδα.
Σε κάθε μετακίνησή σας θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο καθώς επίσης και συμπληρωμένο το αντίστοιχο έντυπο, για να το επιδείξετε σε περίπτωση ελέγχου.

Συνάδελφοι, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξετε στο https://forma.gov.gr/ και απευθυνθείτε στους λογιστές σας.