Αναζήτηση

Είσοδος Μελών

NewsLetter sesa.gr

Εγγραφείτε στις λίστες ενημέρωσης και μάθετε πρώτοι τα νέα του κλάδου
captcha

Του Γ.Γ. της Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. Γεωργίου Βλασόπουλου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Γενικού Γραμματέα Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.
Ιούνιος 2002


Μας είναι γνωστό ότι, η εφαρμογή της Οδηγίας 95/16/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτική σε όλες τις διατάξεις, για όλα τα κράτη - μέλη της Ένωσης και αφορά την ασφάλεια και υγεία των προσώπων και αγαθών που μεταφέρονται με τον Ανελκυστήρα, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και συντηρείται κατάλληλα και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του.

Μετά λοιπόν από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Ανελκυστήρα, στον οποίο εφαρμόζεται η Οδηγία 95/16/ΕΚ και πληρεί τις απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 95/16/ΕΚ τότε :
Tα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν ή να παρεμποδίσουν, την διάθεση στην αγορά και την θέση σε λειτουργία Ανελκυστήρων ή κατασκευαστικών στοιχείων που τηρούν της απαιτήσεις της Οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως ρητά αναφέρεται στην ίδια την Οδηγία.

Τα Συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών , ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης με την Κ.Υ.Α αποφασίζουν ότι, ο Ανελκυστήρας δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά και κοινή χρήση και εφόσον πληρεί την Οδηγία 95/16/ΕΚ, καταστρατηγώντας την ίδια την Οδηγία, εφόσον δεν εκδοθεί από το Τμήμα Βιομηχανίας της Νομαρχίας ο αριθμός καταχώρησης του Ανελκυστήρα και χωρίς να αναφέρεται στην ανάγκη της επικόλλησης του σήματος CE στο θάλαμο.

Με αυτόν τον τρόπο παρεμβάλει παρανομώντας με θεσμικό ρόλο την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με αποτέλεσμα να ταλαιπωρεί τον καταναλωτή , θεσμοθετώντας μεσάζοντες στην ελεύθερη διακίνηση του προϊόντος και συμβάλει στη διατήρηση παλαιών και νέων παρανομιών αφού καταργεί και την ύπαρξη του σήματος CE που αναφέρεται στην Οδηγία.

Καθιστά με τον Γραφειοκρατικό αυτό τρόπο , Φακελοφύλακα και Αρχειοφύλακα την Νομαρχία όπως επίσης εισπρακτική αρχή.


Και τούτο διότι : Ζητά από τον ιδιοκτήτη

1ον Την δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή θεωρημένη από τον επιτηρούντα
Φορέα Ελέγχου.

2ον Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ελέγχου από τον Κοινοποιημένο Φορέα

3ον Ένα συνοπτικό Τεχνικό Φάκελο με τα βασικά στοιχεία του Ανελκυστήρα ,χωρίς εδώ να προσδιορίζει τι σημαίνει συνοπτικός φάκελος και να ορίζει συγκεκριμένα τα έγγραφα. Συνεπώς ερμηνεύει κατά το δοκούν ο κάθε υπάλληλος της υπηρεσίας.

4ον Σχεδιαγράμματα και σχέδια για τρέχουσα χρήση.


Τίθεται λοιπόν το ερώτημα :


Προς τι όλα τα παραπάνω ;


Μήπως προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στα πρόσωπα που μετακινούνται με τον Ανελκυστήρα ;
Προς τι ένα δεύτερο πακέτο εγγραφών τα οποία ήδη υπάρχουν στον Επιτηρούντα και Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου ;
Στο σημείο αυτό θυμίζουμε ότι στο άρθρο 6 της Οδηγίας 95/16/ΕΚ αναφέρεται ρητά :

Οι εξουσιοδοτημένοι Φορείς Ελέγχου είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν αντίγραφο φακέλου εντός 5 ημερών από την ημέρα που θα τους ζητηθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία Βιομηχανίας της Οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης για εξέταση καταγγελιών ή ατυχημάτων ή δειγματοληπτικών ελέγχων κ.λ.π.

Κατά συνέπεια επιβεβαιώνονται οι παραπάνω σκέψεις μας για την συνέχιση της παρανομίας και τα μαγαζάκια, για το γρηγορόσημο ακόμα και την εκβίαση του καταναλωτή και Εγκαταστάτη, γεγονότα που είναι γνωστά, έχουν γίνει καθεστωτική αντίληψη στη γραφειοκρατική λειτουργία των Νομαρχιών , με μοναδικό θύμα την ασφάλεια των προσώπων που χρησιμοποιούν τον Ανελκυστήρα και ελπίζαμε ότι με την νέα Κ.Υ.Α όλα αυτά θα έμμεναν στο παρελθόν.
Για όλα τα παραπάνω τίθεται το απλό ερώτημα :


Προς εξυπηρέτηση ποίων συμφερόντων η θεσμική διατήρηση της Νομαρχίας ;


Προς τι η ύπαρξη των Κοινοποιημένων Φορέων ; και ποιος ο ρόλος τους ;
Στη συνέχεια ακόμα ένα παράδοξο της Κ.Υ.Α είναι η αναφορά στην καθυστέρηση της έκδοσης του αριθμού Μητρώου της καταχώρησης του Ανελκυστήρα.

Δηλαδή : όπως αναφέρει στο άρθρο 4 η Κ.ΥΑ εάν παρέλθει η προθεσμία των εξήντα ημερών της προσωρινής Ηλεκτροδότησης και δεν έχει γνωστοποιηθεί ο αριθμός Μητρώου καταχώρησης από την Νομαρχία , παρότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία , πέντε ημέρες πριν την λήξη του 45/ημέρου , ο ιδιοκτήτης καταθέτει όλα τα στοιχεία στη ΔΕΗ , δηλαδή ένα τρίτο πακέτο εγγράφων για την οριστική Ηλεκτροδότηση και γιατί άραγε η ΔΕΗ θα δώσει οριστική Ηλεκτροδότηση παρανομώντας αφού δεν έχει γνωστοποιηθεί ο αριθμός Μητρώου καταχώρησης , ώστε να δοθεί σε κοινή χρήση ;

Κατά συνέπεια γεννιέται το ερώτημα :
Προς τι η θεσμική εμπλοκή της Νομαρχίας στο 1ο μέρος που αφορά την Εγκατάσταση με τις γνωστές γραφειοκρατικές διαδικασίες , με τις γνωστές συνέπειες αφού και η ίδια η Κ.Υ.Α την παρακάμπτει και την ακυρώνει στην περίπτωση καθυστέρησης της έκδοσης του αριθμού καταχώρησης ;

Μήπως προσθέτει μέτρα ασφαλείας ; Φυσικά όχι.

Εδώ λοιπόν υπάρχει η μεγάλη αντίφαση. Αυτοαναιρείται η ίδια η Κ.Υ.Α , άρα κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς εξυπηρετεί για κάποια δεδομένη στιγμή.
Στην συνέχεια νομιμοποιεί την παρανομία , δηλαδή την παράβαση της Κ.Υ.Α , νομιμοποιεί η ίδια η Κ.Υ.Α , μεταθέτοντας όμως την ευθύνη της παρανομίας στον Εγκαταστάτη Συντηρητή.Δηλαδή , ενώ αναφέρει η Κ.Υ.Α ότι για την έναρξη της Συντήρησης , απαιτήται η γνωστοποίηση του αριθμού Μητρώου καταχώρησης , η ίδια η Κ.Υ.Α πιο πάνω παρακάμπτει παρανομώντας την Νομαρχία , ζητάει παράνομα μέσω του ιδοκτήτη με τον τρίτο φάκελο από την ΔΕΗ οριστικό ρεύμα , παραδίδει τον Ανελκυστήρα σύμφωνα με την ίδια την ΚΥΑ παράνομα σε κοινή χρήση και ζητάει πια από τον Εγκαταστάτη Συντηρητή να τον διαθέτει και να τον συντηρεί παράνομα.
Και όλα αυτά, μέχρι αυτή να αποφασίσει πότε θα έχει την δυνατότητα μέσα από τις γραφειοκρατικές αντιλήψεις και διαδικασίες να εκδόσει τον αριθμό Μητρώου καταχώρησης του Ανελκυστήρα .

Έτσι λοιπόν παρακωλύεται η ελεύθερη διακίνηση του προϊόντος παρότι πληρεί καθ' ολοκληρίαν την υποχρεωτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οδηγία 95/16/ΕΚ και καταργεί την ύπαρξη και επικόλληση του σήματος CE στον θάλαμο που αναφέρεται στην ίδια Οδηγία που είναι το κυρίαρχο στοιχείο Πανευρωπαικά, ότι ο Ανελκυστήρας είναι νόμιμος, πληρεί τις ασφαλιστικές διατάξεις και μπορεί να δοθεί σε κοινή χρήση , ξεκόβοντας την χώρα μας από τις Πανευρωπαικές διαδικασίες Εγκατάστασης , Ασφάλειας και Λειτουργίας του Ανελκυστήρα.
Γι΄ αυτούς λοιπόν τους λόγους η Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α το κυρίαρχο Πανελλαδικό Όργανο βασανιστικά αποφάσισε ότι δεν μπορεί να συντηρεί και να στηρίζει την παρανομία.

Γι' αυτό καταγγέλει το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α (και η απόφαση μας να προσβάλλουμε την Κ.Υ.Α στο Συμβούλιο Επικρατείας μετά από επανηλλειμένες συσκέψεις με Νομικούς κρίναμε ότι δεν πρέπει να προσφύγουμε λόγω του ότι δεν εξετάζει το Σ.Ε την ουσία αλλά την νομιμότητα του εγγράφου' διότι οποιαδήποτε αρνητική απόφαση θα μας έκλεινε τον δρόμο για παραπέρα παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των Ελλήνων Ευρωβουλευτών κ.λ.π ) και αφήνει τις ευθύνες των παρανομιών στους συντάκτες αυτής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Στηρίζει και εφαρμόζει εξ' ολοκλήρου την Οδηγία 95/16/ΕΚ που εκεί καθορίζεται ρητά και συγκεκριμένα ο ξεχωριστός ρόλος και ευθύνη :


1. Του Εγκαταστάτη που αναλαμβάνει το σχεδιασμό , κατασκευή, εγκατάσταση και διάθεση στην αγορά , επιθέτει την σήμανση CE και συντάσσει την δήλωση πιστότητας EΚ.
2. Του Ιδιοκτήτη να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα στον Εγκαταστάτη για την σύνταξη του τεχνικού φακέλου.
3. Του Κοινοποιημένου Φορέα Ελέγχου να ελέγξει και να εκδόσει την Βεβαίωση Πιστοποίηση καλής λειτουργίας αφού πληρεί την Οδηγία 95/16/ΕΚ.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να μην παραδοθεί ο Ανελκυστήρας σε κοινή χρήση , να παρανομούμε απέναντι στην Οδηγία 95/16/ΕΚ εώς ότου αξιωθεί ή φιλοτιμηθεί το Τμήμα Βιομηχανίας να μην ταλαιπωρεί άλλο τον Κατασκευαστή , Καταναλωτή και τον Εγκαταστάτη γι΄ αυτό η πρόταση μας είναι να καταχωρήσει τον Ανελκυστήρα για όποιοδήποτε λόγο θέλει λαμβάνοντας ένα αντίγραφο της Βεβαίωσης Πιστοποίησης καλής λειτουργίας του Φορέα Ελέγχου το οποίο και το αποστέλλει ο ίδιος μετά τον έλεγχο.
Εύλογα λοιπόν τα ερωτήματα : Ποιος ο ρόλος και η ισχύς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
95/16/ΕΚ ;
Προς ποίων συμφερόντων πρέπει να λειτουργεί γραφειοκρατικά το Τμήμα της Βιομηχανίας της Νομαρχίας ; και τι προσδοκά από αυτή την συμπεριφορά και τις αντιλήψεις αυτές στο μέλλον ;
Γι΄ αυτούς τους λόγους αποφασίσαμε να μην εφαρμόζουμε την Κ.Υ.Α και ενημερώσαμε τα Μέλη Σωματεία ώστε να ενημερώσουν όλους τους Συνάδελφους ότι λειτουργούμε και εργαζόμαστε νόμιμα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ
από 01-07-1999 ώστε να μην είμαστε παράνομοι.
Συνάδελφοι εν κατακλείδι όπως προβλέπεται από την Οδηγία 95/16/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κανένας δεν έχει το δικαίωμα :
· να μην Ηλεκτροδοτήσει ,
· να διακόψει την λειτουργία , ή να σφραγίσει τον Ανελκυστήρα εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται ρητά στην Οδηγία 95/16/ΕΚ.Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Βλασόπουλος