Απόφαση Αριθμ. 45059 
Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων.
pdfΦΕΚ 2230 Β΄/6.5.2022146.21 KB